luni, 11 iunie 2012

La Molişet-mai aproape de cer

Hramul Mănăstirii ,,Duminica Tuturor Sfinţilor” din Molişet, sărbătorit în prima duminică după Rusalii, înseamnă o împletire armonioasă a chemării divine, adresată pelerinilor, cu un soi de panteism blagian. Prezenţa lui Dumnezeu în acest loc o descifrezi cu privirea în verdele crud al peisajului, în pădurile odihnind pe dealurile din jur, în pârâul care coboară pe lângă şoseaua care înaintează spre acest capăt de lume, în care natura mai păstrează încă ceva din drepturile şi atotputernicia sa. Aceste impresii m-au dominat şi în duminica din 10 iunie a.c., când am participat la liturghia arhierească desfăşurată cu prilejul hramului Mănăstirii Molişet şi oficiată în prezenţa PS Florentin Crihălmeanu, Episcop al Eparhiei Greco-Catolice de Cluj-Gherla. În amfiteatrul verde al naturii, PS Florentin Crihălmeanu a fost primit de protoegumenul mănăstirii Laurian, stareţul mănăstirii, de un grup de preoţi, de călugăriţe, de mulţi credincioşi. Mănăstirea de călugări de la Molişet aparţine Ordinului ,,Sfântului Vasile cel Mare”, ,,ordinul nostru”, cum îl numea Cardinalul Iuliu Hossu, ordin care a administrat până în 1948 şi Mănăstirea Nicula. A urmat celebrarea Sfintei Liturgii. În predica sa, PS Florentin Crihălmeanu a invitat credincioşii să mediteze asupra sfinţeniei, să-şi aducă aminte de toţi sfinţii ştiuţi şi neştiuţi, să-i perceapă pe aceştia ca modele de viaţă spirituală. ,,Sfinţenia este o obligaţie asumată prin botez, să întreţinem cultul sfinţilor, să-i venerăm”, a îndemnat pe credincioşi înaltul ierarh. După liturghie, PS a rostit cunoscuta rugăciune pentru canonizarea episcopilor martiri, morţi în închisorile comuniste. Protoegumenul Laurian a prezentat istoricul pelerinajelor de la Molişet, începând cu anul 1994, a evidenţiat importanţa pelerinajului ca moment unic de ,,unire cu Dumnezeu, de înaintare fertilă în viaţa spirituală”, a mulţumit PS Florentin Crihălmeanu, preoţilor concelebranţi, credincioşilor. PS Florentin Crihălmeanu a mulţumit gazdelor, corului din Beclean condus de doamna Angela Vălean, pelerinilor, sperând că ecoul rugăciunilor va coborî pe valea Molişetului şi va rodi printre locuitorii acestei zone. Manifestarea religioasă s-a încheiat cu o agapă frăţească. În zi de alegeri, departe de zumzetul votării, într-un tablou de pastel al verdelui crud, pigmentat cu frumoase costume populare purtate de fete şi neveste ale locului, cei prezenţi la Mănăstirea Molişet s-au simţit mai aproape de cer şi de Dumnezeu. Ion Radu Zăgreanu

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu