joi, 19 noiembrie 2009

Adevăruri paralele ?

Citesc pasajul de mai jos, mă minunez, nu-mi vine a crede că el este publicat în anul 2009. Probabil că este un citat căruia i s-a uitat a i se pune ghilimelele, el fiind reprodus dintr-o lucrare a epocii comuniste sau a primilor ani de după decembrie 1989 : ,,După ce s-a încheiat războiul, în 1948, patriarhul Iustinian Marina şi mitropolitul Nicolae Bălan, cheamă clerul şi credincioşii uniţi să revină la Biserica Ortodoxă strămoşească. La 1 octombrie 1948, 36 de preoţi uniţi, conduşi de protopopul Traian Belaşcu, delegaţi de 430 de preoţi, ţin o consfătuire la Cluj, unde au decis reîntoarcerea la Biserica Ortodoxă. La 3 octombrie ei sunt primiţi de Sfântul Sinod şi patriarhul Iustinian. Imediat sute de preoţi şi mii de credincioşi uniţi cer revenirea la Biserica Ortodoxă strămoşească... Actul unităţii religioase s-a săvârşit în mod spontan ca o încununare firească a unei îndelungate năzuinţe. Nicio persecuţie religioasă nu i-a pătat frumuseţea”. Ultimul pasaj redă un fragment din cuvântarea patriarhului Iustinian, rostit cu prilejul ,,a 20-a aniversări a Reîntregirii Bisericii Ortodoxe din Transilvania” ( ,,Răsunetul”, nr.5170-7 august 2009, autor DP).
Iată ce scrie în ,,Raportul final” al ,,Comisiei Prezidenţiale pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România”, editori Vladimir Tismăneanu, Dorin Dobrincu, Cristian Vasile ( Editura ,,Humanitas”, Bucureşti, 2007, p. 278) : ,,Începând cu lunile septembrie-octombrie 1948 asupra preoţilor uniţi s-au exercitat presiuni infernale, fizice şi morale, pentru a trece la ortodoxie, după modelul pus în practică de sovietici cu doi ani înainte în Ucraina. Probabil un număr important dintre ei au aderat la BOR, dar cifra clericilor din rezistenţă a fost importantă, în plus o parte din preoţii reveniţi şi-au retractat apoi semnăturile de trecere la ortodoxie.
După simulacrul de sinod, numit şi congres, desfăşurat la Cluj la 1 octombrie 1948, care a proclamat unirea cu BOR, toţi cei 6 episcopi greco-catolici (Ioan Suciu, Iuliu Hossu, Valeriu Traian Frenţiu, Alexandru Rusu, Ioan Bălan şi Vasile Aftenie) au fost arestaţi între 27 şi 29 octombrie şi apoi transferaţi la vila Patriharhiei de la Dragoslavele, la mănăstirea Căldăruşani şi ulterior la închisoarea Sighet”.
Am prieteni, preoţi ortodocşi, care, dată fiind buna lor pregătire profesională, sunt sigur, că nu susţin mistificatoarele afirmaţii citate în articolul din ziarul ,,Răsunetul”. Descalificant pentru cel care le-a semnat. Probabil se apelează la metoda comunistă : ,, un neadevăr repetat mereu, devine adevăr”.
Tot în ,,Raportul” amintit, la aceeaşi pagina se scrie: ,,Există o întreagă literatură ortodoxă, sute dacă nu chiar mii de lucrări şi studii, care a preferat, chiar şi după 1990, să se refugieze în minciună pretinzând că în 1948, în plin stalinism, în România s-a produs o adevărată unificare bisericească”.
Mai ziceam şi altădată. Pentru a confirma, că nu aşa s-au petrecut faptele, aşa-zisei unificări religioase a românilor, pun la dispoziţie, ca bibliografie, destinul tatălui meu, preotul Grigore Zăgrean şi paginile dosarului său de securitate. Există doar un singur adevăr , nu adevăruri paralele.

Ion Radu Zăgreanu

http://www.rasunetul.ro/adevaruri-paraleleDrept la replică
DE CE URÂŢI ATÂT DE MULT BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ, DOMNULE I.Z.R.
Vin, 20/11/2009 - 00:00 | Dan Popescu
Opinii

Domnul Ion Radu Zăgreanu continuă a-şi da –n petic îmbrăcând veşmintele unui mic agitator greco-catolic împotriva Bisericii Ortodoxe Române, Biserica noastră Naţională strămoşească, păstrătoarea identităţii şi supravieţuirii neamului nostru românesc. Văd că ura, frustrarea şi minciuna istorică vă încarcă nepermis de mult şi am hotărât să vă răspund doar din respect pentru cititorii ziarului nostru, intoxicaţi sistematic de câţiva agitatori de serviciu antiortodocşi.
Biserica Ortodoxă Română, domnule IZR, nu este de nasul dv. ea şi-a adus jertfa de lacrimi şi sânge şi în era comunistă, ea este Biserica Naţională a Neamului Românesc [şi a Ţării Româneşti şi a Moldovei, acolo unde dv. nu existaţi], Biserică în numele căreia marii noştri voievozi Mircea cel Bătrân, Mihai Viteazul, Ştefan cel Mare, Constantin Brâncoveanu, au stat drepţi şi şi-au vărsat sângele pentru apărarea credinţei ortodoxe strămoşeşti şi a neamului românesc.
Vă faceţi că nu ştiţi în ce hal s-a făcut „unirea” cu Biserica Romei, din jurul anului 1700, însă vă reamintesc ce spunea marele Nicolae Iorga [este mare şi pentru dumneavoastră?], „este cel mai înjositor act public săvârşit vreodată de vreun vlădică românesc.” Aţi încercat şi în parte aţi reuşit să dezbinaţi neamul nostru românesc cu ajutorul stăpânitorilor de la Viena şi Budapesta. Aduceţi-vă aminte ce spunea Eminescu despre străini, cu inima mâncată de câini pentru cei ce se dau cu ei. V-aţi impus cu tunurile generalului măcelar Bukow trimis în Ardeal să distrugă bisericile noastre ortodoxe şi să-i forţeze pe românii ortodocşi la dezbinare şi totuşi aici în Ardeal niciodată n-aţi fost majoritari. Acum în anul de graţie 2009, câţi uniţi sunteţi? Sub 1% din populaţia ţării, în timp ce noi ortodocşii suntem 87%! Tot comunismul vă împiedică să fiţi uniţi? Sunteţi o simplă minoritate, foarte mică, unii dintre dv. nostalgici, doriţi să vă mai înfruptaţi din cadourile primite de la Maria Tereza [iarăşi străinii], profitaţi din plin de toleranţa ortodoxă, însă să ştiţi că totul are o limită a bunului simţ peste care nu veţi putea trece.
Iată ce spunea cel mai strălucit teolog ortodox, părintele profesor academician Dumitru Stăniloae [pe care-l digeraţi extrem de greu], „Două mii de preoţi ortodocşi au stat în închisoare. Eu am stat în închisoare [cinci ani, n.n.] şi n-am văzut nici un preot unit. Aproape toţi s-au făcut ortodocşi sau au intrat în diferite întreprinderi în care au făcut pe turnătorii. Doar câţiva dintre episcopii lor au fost. Aşa cum a fost Hossu care a fost la mânăstirea Căldăruşani. Se plimba în jurul Bisericii în timpul Liturghiei, fără să intre înăuntru. Şi a lăsat să fie înmormântat de un episcop catolic ungur.”
Aveţi ce aveţi cu străinii…
Este bine să ne respectăm unii pe alţii, să lăsăm afară pofta după ciolan, dispreţul, ura, frustrarea şi mai ales minciuna istorică şi să intrăm împreună cu ceea ce ne uneşte, adică cu dogmele noastre creştine, care, în afară de unele excepţii [iarăşi străinii] sunt cam aceleaşi în lupta comună în această lume tulburată de atâtea erezii şi secte. Nu cum faceţi dv. domnule IZR care vă pierdeţi în laude de uimire pentru un pastor penticostal, de pildă, la o aşa zisă seară de rugăciune, in Biserica Unită, unde, au participat trei preoţi uniţi şi restul pastori penticostali, cu anturajele lor. Nu a participat nici un preot ortodox sau romano-catolic. ”Ştia să avertizeze şi pe unii şi pe alţii, chiar şi pe ai săi, pentru puţinătatea sau uşoara falsitate a credinţei lor, se retrăgea strategic cu seninătate din pornirile grave, presărându-şi discursul cu glume, cu voie bună… expozeul pastorului…a fost bine organizat, a avut o desfăşurare didactică, vorbitorul îmbinând cu măiestrie, cu sobrietate, cu jovialitate, umorul cu fina ironie, uşor aluzivă, uşor gravă.”
După o aşa extaziere emoţională, vă mai spun că, în ciuda programului de agitaţie antiortodoxă, tot atât de puţini rămâneţi şi tot cu aceeaşi greutate. Niciodată nu va mai exista o Marie Tereza. Ca să vezi, tot străinii aceştia…
(http://www.rasunetul.ro/de-ce-urati-atat-de-mult-biserica-ortodoxa-romana-domnule-izr)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu